ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

φωτογραφία
περιγραφή
τύπος
αριθμός μοτέρ
ισχύς (σε watt) τύπος κάδου χωρητικότητα κάδου άνωση στήλης ύδατος διάμμετρος αξεσσουάρ
δύναμη εισροής αέρα
S 20
σκόνης
1
1200
πλαστικός
15 L
238 mb

Φ 35

 
IC 215
σκόνης
1
1000 πλαστικός
15 L
180 mb
Φ 36
55 L/sec
IC 315
υγρών σκόνης
1
1080
ανοξείδ.
30 L
238 mb
Φ 36
46 L/sec
IC 429
υγρών σκόνης
2
2160
ανοξείδ.
50 L
238 mb
Φ 38
94 L/sec
IC 445
υγρών σκόνης
3
3240
ανοξείδ.
73 L
238 mb
Φ 38
140L/sec
S 17
υγρών σκόνης
1
1200
πλαστικός
20 L
 
Φ 36
 
S 18
υγρών σκόνης
1
1200 πλαστικός
17 L
 
Φ 36
32 L/sec